Annuleringsvoorwaarden

ANNULERING EN WIJZIGINGEN  1. Wijziging van de reservering
    De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) om een wijziging in hetzelfde verblijf of een ander verblijf uitgebaat door NV 't Waterschaep (data, type accommodatie) vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.


Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.  1. Ongebruikte nachten. In het geval van een onderbroken of verkort verblijf om een van de volgende redenen:


-Grenssluitingen

-Administratieve sluiting van de camping

-Verplichte quarantaine bij aankomst van de klant of na terugkeer van de klant in zijn land. Hiervoor vragen we steeds een attest.

-Beperking van de verplaatsingen tot een zodanig aantal kilometer dat de komst naar de camping onmogelijk wordt.

Een tegoedbon van een bedrag dat overeenkomt met het aantal niet gebruikte nachten, met een geldigheid van twee jaar zal door de camping worden uitgegeven. In het geval dat de klant deze tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag uitgekeerd, onder aftrek van de administratieve kosten en transactiekosten, met een minimum van 15€.


Buiten de bovenvermelde redenen geeft elk verblijf dat door de klant wordt onderbroken of verkort (late aankomst, vroegtijdig vertrek) geen recht op vergoeding of een tegoedbon.
  1. Annulering door toedoen van NV 't Waterschaep. In geval van annulering door toedoen van NV 't Waterschaep, behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.
  2. Annulering uit hoofde van de kampeerder
a. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder zonder annuleringsverzekering


Om een van de volgende redenen (waardoor het verblijf wordt verhinderd):


-Grenssluitingen

-Administratieve sluiting van de camping

-Verplichte quarantaine bij aankomst van de klant of na terugkeer van de klant in zijn land. Hiervoor vragen we steeds een attest.

-Beperking van de verplaatsingen tot een zodanig aantal kilometer dat de komst naar de camping onmogelijk wordt

Een tegoedbon van een bedrag dat overeenkomt met het totaal van de reeds betaalde bedragen, met een geldigheid van twee jaar, zal door de camping worden uitgegeven. In het geval dat de klant deze tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag uitgekeerd onder aftrek van gemaakte administratieve kosten en transactiekosten, met een minimum van 15€


Om alle andere redenen:


Geval 1: Annulering tot 15 (vijftien) dagen voor de aanvang van het verblijf.
De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden, met een minimum van €15. De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald.
Als de betaling gedeeltelijk of geheel heeft plaatsgevonden met een tegoedbon van hogere waarde dan de aanbetaling: de aanbetaling van 15% van het verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden ter dekking van de annuleringskosten. Een nieuwe tegoedbon met een looptijd van 2 jaar, die niet kan worden terugbetaald en moet worden besteed bij 1 van de verblijven uitgebaat door NV 't Waterschaep, zal worden uitgegeven. Deze zal de waarde hebben van de oorspronkelijke tegoedbon minus de aanbetaling van 15%. Het restant van de anders dan met een tegoedbon betaalde bedragen zal worden terugbetaald.


Geval 2: Annulering minder dan 15 (vijftien) dagen voor uw aankomst
De aanbetaling van 15% van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden, met een minimum van €15. U ontvangt van de camping een tegoedbon ter waarde van de overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling. Deze tegoedbon kan niet worden terugbetaald, is niet overdraagbaar en geldt voor de verblijven uitgebaat door NV 't Waterschaep. Hij blijft twee jaar geldig.